เกี่ยวกับเรา

Profile

DynEd International

DynEd International, Inc.

วิดีโอปฐมนิเทศน์ก่อนเริ่มเรียนคอรส์ CEFR

เรียนออนไลน์

สอนโดย : DynEd International

คอร์สภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของไดเน็ด เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ประถม 4 ขึ้นไป หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถาบันการศึกษา และ องค์กร ที่มีครูหรือโค้ช และเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและติดตามผลลัพธ์ของผู้เรียนทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เรียนทุกคนเรียนอย่างถูกวิธี มีคุณภาพ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามระดับที่จบ


เนื้อหาหลักสูตรออกแบบมาตามมาตรฐานสากล ตามกรอบ CEFR ได้รับการรับรองหลักสูตร จากสหรัฐอเมริกา และ กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเทศ เช่น ตุรกี จีน


DynEd ใช้ระบบบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลด้วยเทคโนโลยีบิ้กดาต้า และปรับเปลี่ยนระดับเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ เพื่อให้เนื้อหาเข้ากับผู้เรียนแต่ละคน ระหว่างการเรียนจะมีการประเมินคุณภาพและมีการให้คะแนน พร้อมกับมีระบบติวเตอร์คอยให้คำแนะนำการเรียน


โดยเมื่อผู้เรียนเรียนได้ครบ 80% ในทุกบทเรียน และสอบผ่าน 85% ของแบบทดสอบระหว่างเรียน แล้ว จะได้ สอบยืนยันระดับ เพื่อรับใบประกาศนียบัตรตามมาตรฐาน CEFR จากสหรัฐอเมริกา


ชุดวิดีโอปฐมนิเทศน์ประกอบไปด้วย

  1. วิดีโอสาธิตการติดตั้งโปรแกรมและการดาวน์โหลดคอร์ส DynEd ลงคอมพิวเตอร์ 
  2. วิดีโอแนะนำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
  3. วิดีโออธิบายหน้าเมนู บทเรียน และ ปุ่มที่ใช้ในการเรียน
  4. วิดีโอ แนะนำขั้นตอนการเรียนอย่างถูกวิธีเพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. วิดีโอ แนะนำวิธีการเรียนในบทเรียนที่มี Speech Recognition การสื่อสารแบบโต้ตอบกับโปรแกรม
  6. วิดีโอ แนะนำวิธีการฝึกฝนระหว่างการเรียนอย่างถูกวิธี
ฟรีไม่จำกัด
สำหรับ : ทุกคน
ฟรีไม่จำกัด
สำหรับ : ทุกคน
ฟรีไม่จำกัด
สำหรับ : นักเรียน ที่เรียนคอร์ส

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง